Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

*

Przeżyj z nami przygodę swojego życia

Regulamin Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy: Administratorem danych osobowych jest Grupa Biuro Turystyczne JOLANDA s.c. z siedzibą w Jaśle 38-200, ul. Bednaska 6, NIP:6852212718, REGON 180209476, tel.: +4813 446 29 88, adres e-mail: jolanda_jaslo@interia.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: jolanda_jaslo@interia.pl , telefonicznie: +4813 446 29 88 lub pisemnie na adres naszej siedziby tj. ul. Bednaska 6, 38-200 Jasło. Celem zbierania danych jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przetworzeniem zapytania formularza kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – przetworzenia zapytania formularzu kontaktu. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe. Dane udostępnione przez Panią/Pana, nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.