Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

*

Przeżyj z nami przygodę swojego życia

Twoja Karta Podróże

Czy wystarczy karta EKUZ?

 

Kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) może wyrobić sobie każda osoba, którą obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

EKUZ umożliwia bezpłatne korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w państwach UE (plus 4 stowarzyszone).

Wiele osób myśli, że EKUZ im wystarczy.  NO NIEKONIECZNIE!

 

Pierwsze, na stronie polskiego NFZ znajdziemy informację, że z „kartą EKUZ przysługują  świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia”.

Drugie, każdy kraj ma swoje własne zasady i kryteria udzielania świadczeń medycznych, a zatem potrzebujący ponoszą różne opłaty w związku z leczeniem.

Trzecie, NFZ podkreśla, że EKUZ NIE ZAPEWNIA pokrycia takich kosztów jak transport medyczny, w tym do Polski, transport zwłok, inne dodatkowe opłaty za leczenie, a także prywatnych wizyt w niepublicznych placówkach zdrowia.

 

Dlatego, jeśli wolisz uniknąć niemałych kosztów, powinieneś wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

 

Polacy będą partycypować w kosztach swojego leczenia za granicą. Sprawdź, czego nie pokryje EKUZ... - w przykładach:

 

- w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 Euro za każdy dzień)

- w Belgii 25 proc. kosztów leczenia i lekarstw Polacy muszą pokryć we własnym zakresie

- we Francji Polacy płacą 30 proc. kosztów honorariów lekarskich, 20 proc. kosztów leczenia stacjonarnego, 25 proc. leczenia szpitalnego, wysokość opłaty dobowej, koszty leków od 35 proc. do 65 proc. i 40 proc. kosztów testów laboratoryjnych

- we Włoszech obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 EUR)

- w Wielkiej Brytanii - poza uczniami do 18 lat, kobietami w ciąży i osobami powyżej 60 lat - zapłacisz np.  £ 7,10  za każdy lek - £ 28,40  za 4 leki

- w Holandii zapłacisz np. za dentystę (z wyjątkiem koronek, mostków, ortodoncji w określonych przypadkach)

 

Co zrobić?

 

Rozwiązaniem dla osób jadących za granicę jest OBOK WYROBIENIA KARTY EKUZ -> JEST ZAKUP DOBREGO SERWISU MEDYCZNEGO -> TWOJA KARTA PODRÓŻE.

W ten sposób zapewnisz sobie kompletną ochronę, bo będziesz mógł leczyć się zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.

Koszty leczenia, które poniesiesz pokryje ubezpieczyciel.

Twoja Karta Podróże to także wsparcie wobec bariery językowej - dla uzyskania fachowej pomocy medycznej za granicą.

 

Zastanów się, czy warto wydać przed wyjazdem 249 złotych na dobrą ochronę ubezpieczeniową trwającą przez rok.

W razie zajścia choroby lub nieszczęśliwego wypadku - koszty leczenia mogą wynieść kilka-kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

Cena ROCZNEJ KARTY TKP CLASSIC - to ok. 55 Euro - BĘDZIE TO CZĘSTO MNIEJ NIŻ JEDNA POMOC samego ambulatorium - np. wizyta u lekarza plus leki.

Przykładowe zatrucie pokarmowe wraz z pobytem dwa dni w szpitalu potrafi kosztować blisko 2.000 Euro i nie zawsze będzie pokryte przez EKUZ.

Leczenie w szpitalu po wypadku - to już koszty idące w kilkanaście / kilkadzieścia tysięcy Euro / Dolarów.

 

Ubezpieczenie TWOJA KARTA PODRÓŻE CLASSIC :

 • działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)
 • w razie zachorowania czy wypadku za granicą - pokrywa koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu, koszty leków, ...)
 • chroni podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie
 • działa podczas wykonywania pracy za granicą - pracy umysłowej oraz prostych prac fizycznych, jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka, kelnerka, ... (za wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej - jak np. przy pomocy narzędzi niebezpiecznych, w środowisku lakierów, paliw, gazów technicznych, olei technicznych, na wysokościach, pod ziemią, pod wodą,...)
 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.
  • pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych  np. cukrzycy czy chorób układu krążenia 50 000 PLN
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000 PLN
   OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK) 1 000 PLN
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych - rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • pokrywa koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze.

Cechy Twojej Karty Podróże to:

1/ informacja,

2/ organizacja pomocy,

3/ bezgotówkowe pokrycie kosztów leczenia.